mercredi 14 décembre 2022

Trở lại Sài Gòn

Trở lại Sài Gòn - P1 - Sân bay Tân Sơn Nhứt  

Trở lại Sài Gòn - P2 - MACV


Trở lại Sài Gòn - P3 - Cổng phụ căn cứ TSN

Trở lại Sài Gòn - P4 - Cổng chính căn cứ TSN  

Trở lại Sài Gòn - P5 - Đường Cộng Hòa


Trở lại Sài Gòn - P6 - Trung tâm Sài Gòn 1   

Trở lại Sài Gòn - P7 - Trung tâm Sài Gòn 2  

Trở lại Sài Gòn - P8 - Trung tâm Sài Gòn 3