jeudi 12 novembre 2009

Thu Sầu

Thu Sầu Lạy Trời Con Được Bình Yên Tiếnghát:Hạt Sương KhuyaThu Hát Cho Người- VũĐứcSaoBiển-Tiếnghát:HoàiAnMùa Thu Cho Em- Nhạc:Ngô Thuỵ Miên-Tiếnghát MộtPhútMongManh
Mấy Độ Thu Về-Nhạc:Minh Kỳ- Tienghat:Nắng Hoàng Hôn