lundi 29 mars 2010

Cao Bang

SAPA


SaPa1

mardi 23 mars 2010

Thuyền Nhân

After The War


Vietnamese Boat People


Bonjour Vietnam


Vietnam Boat Refugees


Tàu vượt biên trong cơn hoạn nạn


Khánh Ly Đêm Chôn Dầu Vượt Biển


Cuoc di cu 1954


Cuộc Di Cư Lịch Sử 1954


Tran Dien Bien Phu va cuoc Di cu, dinh cu 1954

vendredi 19 mars 2010

mardi 16 mars 2010

Vietnam

Vietnam Boat Refugees


Vietnam Refugees


Vietnam Saigon Evacuation


Vietnam Fall of Saigon


Vietnam Saigon Cholon fighting


Vietnam Highway 1 Retreat


Vietnam Highway 13


Vietnam Dat Do Villagers Return


Vietnam Newport Bridge


Vietnam Saigon Shelled


Vietnam US Troops Patrols

lundi 8 mars 2010

SaiGon truoc 1975Saigon truoc 1975 ( hon ngoc vien dong 5 )


Saigon before 1975 "hon ngoc vien dong 6 "


Saigon truoc 1975 " Hon Ngoc vien Dong 4 "


Saigon before 1975 (hon ngoc vien dong 3 )


Saigon truoc' 1975 "Hon ngoc Vien Dong " 2


SaiGon truoc 1975 "hon ngoc vien dong 1

vendredi 5 mars 2010

VietNam War

Vot Nguoi Bien Dong (3/4)


Boat People Rescued 1of 2


Vot Nguoi Bien Dong (1/4)


Vot Nguoi Bien Dong (4/4)


Boat People