dimanche 16 octobre 2016

Đài Phát Thanh Việt Nam Trước 1975

http://i3.ytimg.com/vi/RRXhxL491pI/mqdefault.jpg
Đài Phát Thanh Việt Nam Trước 1975 - Ban Hoa Thời Đại - Phạm Mạnh Cương

Khỏa thân bên cây đàn

 

jeudi 15 septembre 2016

Thì thầm với mùa thu - Trần trung Đạo

Thì thầm với mùa thu
Trần trung Đạo -Hoa pensee đọc