vendredi 26 février 2010

VietNam
Saigon thầm lặng về đêm
Saigon dân chơi thứ thiệt 2The Living Hell of Amerasians in VietnamThe Living Hell of Amerasians in Vietnam 1The Living Hell of Amerasians in Vietnam 2 (part 2/2)Con Duong Cai Quan, 7/9 -Saigon XUA va NAYTruong ca Con Duong Cai Quan 8/9.-Cưủ long giangVÌ Tự Do Người VN Chúng Tôi Phải Ra Đi

jeudi 4 février 2010