jeudi 12 novembre 2009

Thu Sầu

Thu Sầu Lạy Trời Con Được Bình Yên Tiếnghát:Hạt Sương KhuyaThu Hát Cho Người- VũĐứcSaoBiển-Tiếnghát:HoàiAnMùa Thu Cho Em- Nhạc:Ngô Thuỵ Miên-Tiếnghát MộtPhútMongManh
Mấy Độ Thu Về-Nhạc:Minh Kỳ- Tienghat:Nắng Hoàng Hôn


vendredi 16 octobre 2009

lundi 29 juin 2009

CHUYỆN ĐỌC

Nhớ Xưa Sông Núi - T.Vấn - ViệtNamQuêHươngTôi đọc

Nhớ Xưa Sông Núi - T.Vấn - ViệtNamQuêHươngTôi đọc

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Tạp Ghi Của T.Vấn - Viêt Nam Quê Hương Tôi đọc

Powered by eSnips.com


Rừng Khóc Giửa Mùa Xuân -Phạm Tín An Ninh-Cát Bụi đọc